Kvalitet och service

Vårt främsta vapen är kvalitet och service. Det är ledord som genomsyrar
allt vårt arbete och all vår personal. Detta tillsammans med ett antal mycket
duktiga medleverantörer och samarbetspartners gör att vi med bred
marginal kan leva upp till våra egna och våra kunders krav,
att helt enkelt hålla vad vi lovar.

Kvalitetsstandarden FR 2000 är den kvalitetsstandard som är styrande i
vårt kvalitetstänkande och kvalitetsarbete.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vår mätmaskin CORDIMET 1200