Om Företaget

Renodlat legoföretag
SUNDSVALLS MEKANISKA VERKSTAD AB är ett renodlat legoföretag med inriktning
på kompletta leveranser av maskiner, kringutrustningar och komponenter till stål-,
process-, massa- och verkstadsindustrin.

Vi huserar i ändamålsenliga lokaler på ca. 3500 m2 i Birsta industriområde,
en mil norr om Sundsvall. Referenser kan du se på sidan "Länkar".
Där hittar du några av våra största kunder.

Komplett leverantör
Vi förfogar över maskiner och utrustning som gör att vi ser oss som en komplett
leverantör. Se vidare här i vår maskinförteckning. Vårt största arborrverk förtjänar dock
ett omnämnande redan här. Arbetsområdet är 8,5 x 3 meter.
Vår CNC-styrda plasma/gasskärmaskin är också den en av de större i trakten. 13,5 x 3 meter är arbetsområdet.

I fastigheten finns även måleri.

Många av våra åtaganden sträcker sig från anskaffning av råmaterial till färdigt
målad, hopmonterad och provkörd, samt även emballerad maskin.
Lastning för vidaretransport på bil är heller inget problem.

En relativt stor andel av vår tillverkning utgörs av små detaljer och små partistorlekar.
Vi har således vana från att driva både små och stora projekt.