Historik

Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB har sitt ursprung i Nilssons Arborr  som
startades 1990 av bröderna Håkan och Kent Nilsson. Från 1996 till 1998
var Nilssons Arborr delägare i Stålpartner AB.

Den 1 januari 1999 slogs de båda företagen samman och bildade Sundsvalls
Mekaniska Verkstad AB. Sedan 1 januari 2001 äger familjen Nilsson
ensam alla aktier i företaget.

Verksamhet och maskinpark har allt sedan starten utökats i stadig takt
fram till vad som finns till förfogande idag. Antalet anställda uppgår i
nuläget till cirka 30 personer.

Tårta