MPS

MONITOR är det Mps-system som vi kommit fram till passar bäst för vår verksamhet.
Monitor kör vi sedan Januari 2000. Systemet är komplett för vår verksamhet och har
blivit ett välkommet hjälpmedel för oss att styra och planera verksamheten.

Vi använder modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Verstadsinfo och Redovisning.

All dokumentation och historik finns lagrad i systemet. Spåbarheten är god. Inköpta
materialkvaliteter, utförda arbetsoperationer (av vem och när etc) samt eventuella
legooperationer. Även en rutin för avvikelsehantering finns.

Besök Monitors hemsida: www.monitor.se.