Svarvar

Okuma MULTUS B400
 
 
 
 
Okuma MULTUS B300-W
 
 
 
Mazak Quickturn 20N