Arborrverk

CNC-styrt arborrverk Toshiba

 
 
 
 
 
 
 
 
Stort golvarborrverk med rundmatningsbord